Podkarpackie Majątek

Majątek jednostki


Stan aktywów środków trwałych na dzień 31. 12. 2017

1) Wartość netto środków trwałych : 243.555,82
w tym:
Grunty: 998,16
Budynki i lokale: 242.557,66
Inne środki trwałe: 0

2) Dzieła sztuki i eksponaty muzealne: 1093.410
 

Poprawiony (poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:51)

 
Powiaty