Podkarpackie Dokumentacje kontroli

Dokumentacje kontroli


Dokumentacja Biura Wystaw Artystycznych w Przemyślu (1976 - 1992), Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (1992 - 2000), Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (od 2001) w zbiorach Archiwum Zakładowego.

Zbiór dostępny w godzinach pracy Galerii z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926)

Prowadząca - Krystyna Kosterkiewicz, kierownik ds. administracyjnych tel.: 16 678 3859.

Udostępnianie dokumentacji po złożeniu wniosku.
 
 
Powiaty