Podkarpackie

Instrukcja obsługi BIP

Podstawa funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej
Podmioty władzy publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

Poprawiony (poniedziałek, 20 września 2010 09:49)

Więcej…

 

Dane podstawowe

 
 

Poprawiony (środa, 08 lutego 2012 14:02)

Więcej…

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W PRZEMYŚLU

 
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§1
 
Regulamin Organizacyjny Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i zasady kierowania jej pracą, zakresy działania wewnętrznych komórek

Poprawiony (poniedziałek, 13 lutego 2012 13:28)

Więcej…

 

Majątek jednostki


Stan aktywów środków trwałych na dzień 31. 12. 2011

1) Wartość netto środków trwałych : 310.901,75
w tym:
Grunty: 2.495,60
Budynki i lokale: 292.291,14
Inne środki trwałe: 16.115,01

2) Dzieła sztuki i eksponaty muzealne: 844.220
 

Poprawiony (środa, 08 lutego 2012 13:53)

 
Powiaty